top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Дроннікова Катерина Олексіївна (запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2010350000000477836 дата 06.01.2024 ), (далі за текстом — «Продавець»), укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин Продавця https://www.bantatelier.com/ (далі за текстом — «Інтернет-магазин»). У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

1.2. Цей договір є договором публічної оферти (у відповідності зі ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Покупців.

1.3. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними в Інтернет-магазині Продавця.

2. ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни мають таке значення:

1) «Товар» — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.

2) «Інтернет-магазин» — засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину.

3) «Продавець» — компанія, яка реалізує товари, представлені на сайті Інтернет-магазину https://www.bantatelier.com/

4) «Покупець» — фізична чи юридична особа, що придбала універсальний подарунковий сертифікат чи подарунковий сертифікат мереж.

5) «Замовлення» — оформлена та розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

 • обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

  3.2. Інформація про товар відображається на сайті Інтернет-магазину і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена в будь-який момент, зокрема, про товар, умови акції, ціни та інші умови продажу.

  4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРУ

  4.1. Покупець може переглядати вміст Інтернет-магазину, оформлювати замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

  4.2. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений в  Інтернет-магазині за умови його наявності.

  4.3. При відсутності товару менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

  4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

  4.5. Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

  4.6. Замовник має право призначити Одержувачем товару, який замовляється, будь-яку третю особу. В цьому випадку необхідно вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу України.

  4.7. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього договору, або ін).

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Товари можуть бути придбані за готівковий чи безготівковий розрахунок. 

Оплата здійснюється шляхом використання безготівкового розрахунку, або за допомогою платіжної системи Fondy. Оплата проводиться в національній валюті України — гривні.

5.2. Плата за доставку здійснюється під час отримання Покупцем Товару від компанії перевізника.

6. УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Доставка товарів, придбаних через Інтернет-магазин, здійснюється через компанію перевізника ТОВ «Нова Пошта», згідно діючих тарифів перевізника.

6.2. Продавець не несе відповідальність за дії компанії перевізника.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. Продавець має право:

 • В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем його умов.

 • Вимагати від Покупця виконання умов цього Договору.

7.2. Продавець зобов’язаний:

 • Передати Покупцю Товар згідно із Замовленням, у випадку виконання Покупцем умов цього Договору.

 • Перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування, або передачі Покупцю.

7.3. Покупець зобов'язаний:

 • Ознайомитися з інформацією про Товар, яка розміщена в Інтернет-магазині.

 • Ознайомитися та прийняти умови цього Договору або відмовитися від оформлення Замовлення, якщо умови Договору є неприйнятними.

 • Оплатити вартість Замовлення у визначеному порядку та строки.

 • Прийняти обраний в Замовленні Товар.

 • При отриманні Товару впевнитися у його комплектності та відповідності Замовленню. У випадку виявлення нестачі Товару або не відповідності— зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати представник компанії перевізника.

7.4. Покупець має право:

 • Здійснити оформлення Замовлення в Інтернет-магазині.

 • Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

 • за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну кольорову передачу зображення на моніторах персональних комп'ютерів Покупця;

 • за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;

 • за затримку при обробці замовлення та доставки товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;

 • за протиправні, незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC—адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

9. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОЗМІЩЕНИХ НА САЙТІ

9.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення та інше.

9.2. Весь зміст сайту охороняється законодавством України, всі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) www.bantatelier.com належать Продавцю.

9.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи уступки, створювати похідні продукти та ін.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.bantatelier.com/.

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товарів через мережу Інтернет.

10.3. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних відповідно до умов Політики конфіденційності (https://www.bantatelier.com/privacy).

10.4. Покупець погоджується з тим, що після проходження процедури реєстрації на Сайті, Адміністрація сайту та / або Продавець буде направляти листи на електронну адресу та / або смс-повідомлення за вказаним номером телефону, в тому числі, рекламного характеру. Покупець має право відмовитися від такої розсилки самостійно.

10.5. Дзвінком на гарячу лінію Сайту Користувач підтверджує повну згоду з тим, що розмова буде записана в цілях якісного обслуговування клієнтів та віришення спірних питань що можуть виникати під час користування сайтом https://www.bantatelier.com/, а також перервана адміністрацією сайту у випадку використання Користувачами нецензурної лексики або лексики, що спрямована на приниження гідності людини.

10.6. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору купівлі-продажу (публічної оферти)

10.7. Усі спори, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У випадку не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору в судові органи згідно з чинним законодавством.

bottom of page